Service

Vaihdehuoltopalvelut

Katsan service palvelee jälkimarkkinoita varaosatoimituksin, mallinnuspalveluin, vaihdehuolloin sekä vaihdemodernisointiprojektein. Servicellä on omat suunnittelu- ja hankintaresurssit sekä oma vaihdehuoltoverstas.

Varaosat ja mallinnus

Varaosatoimituksissa asiakkaita palvellaan Katsa-vaihteiden alkuperäisillä varaosilla sekä muiden valmistajien vaihteille tehtävillä mallinnuspalveluilla. Mallinnettavat osat mitoitetaan ja suunnitellaan sekä valmistetaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Vaihdehuoltoprosessi

 Vaihdehuollossa Katsa huoltaa kaikkien vaihdevalmistajien tuotteita. Huoltolaajuuteen kuuluvat lieriö-, kierukka-, planeetta- ja kartiovaihteet sekä näiden yhdistelmät. Tehdashuolto alkaa vaihteen ulkoisella puhdistuksella, purkamisella, purkamisen aikaisella dokumentoinnilla ja tarvittavilla mittauksilla, joiden tuloksena syntyy purkuraportti. Purkuraportin mukaiset korjaavat toimenpiteet tarjotaan asiakkaalle. Asiakkaan vaihdehuoltotilauksen perusteella Katsa hankkii ja valmistaa korvaavat osat sekä tarvittaessa korjaa vähän kuluneet osat. Vaihde kokoonpannaan, koeajetaan ja maalataan uutta vastaavaksi.

Modernisoinnit

 Modernisointitarpeissa asiakkaalla on tyypillisesti vaihde osana prosessia, jossa nopeudet, voimat tai tilat ovat muuttuneet. Tällöin tarvitaan vastaavanlainen vaihde toisella välityksellä, vahvistettuna tai esimerkiksi pienemmässä tilassa tai erimuotoisena. Lähtötietojen ja vanhan vaihteen mittausten perusteella Katsa suunnittelee uuteen tarpeeseen korvaavan uuden vaihteen ja valmistaa sen.

Suunnittelu

 Mallinnuksen ja modernisointien lisäksi Katsa tarjoaa suunnitteluapua myös hammaspyörien ja laakereiden kestoikälaskentaan sekä akseleiden ja koteloiden lujuuslaskentaan.

Kenttähuolto

Kenttähuollon osalta Katsa tarjoaa tarvittaessa asiakkaan tiloissa vaihteen irrotuksen, asennuksen, linjauksen ja käyttöönoton. Katsa tarjoaa myös mittauspalvelua, tarkastusta, värähtelymittauksia, öljyanalyysejä sekä vaihteen kuntoanalysointia.

Call Now
Directions